Serveis a les empreses


La Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle ofereixen diversos serveis a les empreses (en relació amb o amb relació a) les pràctiques lingüístiques.

Servei de consultoria, assessoria i auditoria lingüística

Assessoria legal i jurídica Servei d'assessoria legal, jurídica i de consultoria sobre l'aplicació de les novetats legislatives en l'àmbit lingüístic.
Assessorament en unes bones pràctiques a l'empresa en els usos lingüístics i els entorns multilingües Servei d'assessoria sobre els usos lingüístics a l'empresa d'acord amb una bona pràctica en relació amb les persones consumidores.
Servei de posicionament online i xarxes socials - Estratègies de posicionament orgànic (SEO) i de pagament (SEM) per marques, productes i serveis en entorns multilingües.
- Community management multilingüe.
- Analítica web en entorns de cerca en diferents llengües.
Suport a l'exportació Assessorament sobre els usos lingüístics a la UE o altres zones multilingües.
Auditoria Diagnosi del grau d’acompliment de la normativa vigent en matèria lingüística i de pràctiques lingüístiques a l’empresa acompanyada d’una proposta de mesures correctives i un pla d’actuació (Pla de català per a l’empresa).Servei de formació per a personal

Tallers formatius de capacitació en la millora del procés d'atenció al client en un entorn multilingüe Taller formatiu per una millora en la gestió dels processos d'atenció al client que tingui en compte la normativa vigent i que visualitzi la marca de l'empresa com a respectuosa amb els drets lingüístics de tots els seus clients.
Formació sobre les noves exigències legislatives en matèria lingüística Sessió formativa sobre les novetats en matèria de normativa lingüística dirigida a Gerents, Directors Generals i responsables jurídics de les empreses.
Formació sobre unes bones pràctiques a l'empresa en els usos lingüístics Xerrada formativa a empresaris, directius i altres responsables tècnics sobre els usos lingüístics a l’empresa d’acord amb una bona pràctica en relació amb les persones consumidores.
Tallers formatius en acollida lingüística per a treballadors Tallers pensats per aquelles organitzacions i empreses que s'adrecen i mantenen un contacte estret amb persones d'origen nouvingut i que volen millorar les estratègies de comunicació.
Tallers de formació en sensibilització lingüística per a treballadors Tallers dinàmics i participatius pensats per aquelles organitzacions i empreses que volen incorporar la gestió lingüística com a element de valor per als seus treballadors.
Tallers de formació en gestió lingüística Tallers pensats per aquelles organitzacions i empreses que volen formar els seus treballadors en la gestió lingüística en un entorn multilingüe i/o la seva pròpia empresa per associar-la a una marca responsable amb el seu entorn lingüístic.Servei de correccions

Assessorament lingüístic i Correccions Servei de correcció de qualsevol text, tríptic, pàgina web...

*Camps obligatoris per emplenar