Presentació

Empresaencatala.cat és una eina elaborada per la Plataforma per la Llengua i la Fundació Vincle per a totes aquelles empreses que tinguin els següents propòsits:

  • introduir el català d'acord amb la legislació i amb una bona pràctica lingüística

  • aprofundir o completar un pla d’actuació de l’ús del català en relació amb el consumidor i altres àmbits de l’empresa

Empresaencatala.cat, per motius de legislació, s’adreça a totes les empreses o multinacionals que comercialitzen els seus productes o serveis a Catalunya i, per tant, ho fan a l’empara de les Lleis aprovades al Parlament de Catalunya. Tot i així, l’aplicació de les pràctiques proposades pot fer-se extensiva a tot el domini lingüístic de la llengua catalana. Així, per exemple, una empresa que actua a València, a Andorra o a Mallorca pot desenvolupar exactament les mateixes directrius i pràctiques proposades per a Catalunya. De fet sovint es fa referència a la legislació específica d’aquests territoris.

Els continguts d’empresaencatala.cat tracten tant el vessant legal, el comercial, com el de la responsabilitat social.
Vols que t'ajudem a implementar el català?
Explica'ns la teva experiència!